Reviews
Clean Air  

Wat onze klanten van Clean Air zeggen

Monarch® is ozon-vriendelijk

Testverslag

Het ozon in de stratosfeer beschermt het leven op Aarde. Het troposferische ozon daarentegen is een schadelijk gas dat meer voorkomt in de zomer, door de hitte en de

vervuiling. Ozon is schadelijk voor de gezondheid. Hoge concentraties leiden tot irritatie van neus, keel en ogen en longfunctievermindering.

Monarch® blijft ruim onder de maximaal toegelaten ozon-norm

Bestel Clean Air los