top of page

Dossier ventilatie: Verlucht je binnenruimte op de juiste manier

 

Een 4-tal generaties geleden woonden mensen in zeer erbarmelijke woningen die hen beschermde tegen regen, hevige wind en voornamelijk tegen wilde dieren. Zij hadden geen ventilatie nodig want het tochtte er continue. Allergieën en astma bestonden toen gewoon niet.

Stilaan is men die woningen gaan isoleren met een plattere vloer zodat de spleten onder de (buiten-)deuren kleiner werden en een zoldering in elke kamer zodat zon en maan niet meer door het pannendak zichtbaar werden. Door de komst van siliconen kon men ook de spleten rond de ramen dichten. Toen zijn verschillende allergieën ontstaan.

Later kwam de spouwmuur, dubbel glas en zo voort. Hoe beter de isolatie, hoe meer de micro-vervuiling binnen bleef en hoe meer allergieën, astma en allerhande zich manifesteerden.

De remedie was ventilatie. Lange tijd bood ventilatie soelaas aan al deze patiënten.

Doch, door de huidige overdreven bouwisolatie kan de warmte, maar ook het vocht niet meer buiten. ’s Nachts transpireren we tijdens onze slaap,’s morgens produceren we damp in de badkamer, ook bij koffie of thee zetten, koken, wassen, strijken, zelfs onze uitademing is vochtig.

De continue warmte in combinatie met de -nog steeds- voorgeschreven vochtigheid van 40 à 60 % zorgt voor schimmelvorming met onvoorstelbaar schadelijke gevolgen op de volksgezondheid. Door het ontbreken van “koude zones” blijven deze schimmelsporen gasvormig en onzichtbaar, maar ze zijn er wel, meer en meer!

Vochtige schimmels zijn zwaarder dan lucht waardoor ze voornamelijk in de onderste luchtlagen te vinden zijn, maar daar zitten ook de huisstofmijten. Die “lievelingen” produceren 20 eicellen/dag in een droge, maar 60 eicellen/dag in een vochtige omgeving en binden elke eicel met een uitwerpsel tot een allergeen. En allergenen zijn, na zeer grote onderzoeken door de farmaceutische industrie, geconcludeerd als de oorzaak van alle allergieën wereldwijd. Uit praktijkervaring weten we dat allergenen de oorzaak zijn van veel meer ziektes en aandoeningen.

Het is overduidelijk dat door de overdreven bouwisolatie de combinatie van warmte en vocht een exponentiële groei van allergenen teweeg brengt, die op hun beurt de volksgezondheid enorme schade berokkenen. En ventilatie duwt daar, in ons vochtig klimaat, nog eens continue vocht bij. Daarom is ventilatie, in combinatie met de huidig overdreven bouwisolatie, de hoofdoorzaak geworden van allerhande ziektes en aandoeningen, maar ook van het snel toenemend ziekteverzuim en van vele langdurig zieken.

In tegenstelling tot ventilatie zijn het nu de ULPA-luchtreinigers, beter dan HEPA, die zorgen voor een Zuiver en Gezond Binnenmilieu met een hoog positief effect op de volksgezondheid, zowel preventief als helend.De wetgeving op ventilatie is voorbijgestreefd en dient DRINGEND herzien te worden. Tot zolang zal het ziekteverzuim in bedrijven blijven stijgen, tenzij het bedrijf de overstap maakt naar ULPA-luchtzuivering.

Ook belangrijk! In elk overdreven geïsoleerd binnenmilieu stapelen de zwaardere micro-organismen en schimmelsporen zich in de onderste luchtlagen op en duwen de CO2 en de warmte meer en meer naar het plafond waar ventilatie wel de CO2 en de warmte buiten blazen, maar niet de schadelijke micro-organismen en schimmelsporen. Een dure grap, niet?


Comments


bottom of page